Informujemy że od 28 maja 2020 r. Klubu Senior+ w Białym Dunajcu wznawia swoją działalność.

Informujemy że od 28 maja 2020 r. Klubu Senior+ w Białym Dunajcu wznawia swoją działalność.

Zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego  z dnia 21 maja 2020 r. Klub Senior+ w Białym Dunajcu wznawia działalność.

Od 27 maja 2020 r. planowane są zajęcia w siedzibie Klubu. Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek wsparcia dziennego zajęcia odbywać się będą w małych, kilkuosobowych grupach z jedną osobą prowadzącą.

Informujemy, że zajęcia będą odbywały się w obowiązującym rygorze sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom. Podczas zajęć zostaną zapewnione środki do dezynfekcji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z Gminy Biały Dunajec do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Klub.

Data dodania: 21.04.2021 09:59

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Senior +

Kalendarz