Analiza skali ubóstwa energetycznego

Wójt Gminy Biały Dunajec zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy ubóstwa energetycznego. Obowiązek przeprowadzenia analizy wynika z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Ankietę można wypełnić anonimowo do dnia 10 maja 2022 r.

Ankietę można wypełnić pod linkiem poniżej lub bezpośrednio w urzędzie gminy:

https://forms.gle/2rndLsWsw13DdxKs7

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem. Wykonanie analizy pozwala zdobyć ważne i precyzyjne dane niezbędne do skutecznej walki z ubóstwem energetycznym, a co za tym idzie do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska.

Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych. Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

Mając na uwadze powyższe bardzo prosimy aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły ankietę.

Data dodania: 11.05.2022 14:44

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz