Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Miniaturka artykułu Gminny Punkt           konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Gmina Biały Dunajec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Czyste Powietrze – dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

Czyste Powietrze – na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Czyste Powietrze – ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym, należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu o wydanie zaświadczenie o dochodach.

Punkt – jak działa?
Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Białym Dunajcu w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku. Jednocześnie mieszkańcy przed umówionym spotkaniem, proszeni są o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego danych, które będą niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie co znacznie ułatwi obsługę. Formularz kwestionariusza dostępny jest w załączniku.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
Ważne! Mieszkaniec może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek w ramach Programu.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:
Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista zielonych urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” : https://lista-zum.ios.edu.pl/#

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://portal.wfos.krakow.pl/


Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” jest czynny w dni pracy urzędu w godz. 8:00 – 10:00 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 795 33.  

Pliki do pobrania

Data dodania: 13.05.2022 13:56

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Czyste powietrze

Kalendarz