Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu „Jurzyści Stołowe” w Gliczarowie Górnym

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu „Jurzyści Stołowe” w Gliczarowie Górnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Gliczarów Górny zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu „Jurzyści Stołowe”, że w dniu 13 maja 2022 roku, w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną ogólną liczbą mikroorganizmów w temperaturze 22oC po 72h w ilości pow. 300 jtk/1ml w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu „Jurzyści Stołowe” w Gliczarowie Górnym.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem
mgr Beata Trojańska

Data dodania: 13.05.2022 15:09

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz