PROJEKT BIT – POLSKA CYFROWA W NASZEJ BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach konkursu: „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki temu nasza placówka uzyskała bezpłatnie m.in. sprzęt cyfrowy oraz materiały merytoryczne wraz z pakietem szkoleń dla pracowników – pod kątem rozwoju oferty dla mieszkańców. Aktualnie powstaje strategia rozwoju naszej instytucji jako lokalnego centrum wspierania kompetencji cyfrowych. Jednym z elementów prac jest niniejsza ankieta, oceniająca możliwości, potrzeby i oczekiwania mieszkańców względem gminnej oferty kulturalnej i w zakresie edukacji cyfrowej, w szczególności w kontekście działalności naszej instytucji. Prosimy wszystkich obecnych i potencjalnych klientów naszej placówki o wypełnienie ankiety w terminie do 5 czerwca (niedziela) włącznie. Zajmie to Państwu 5-10 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej.

LINK DO ANKIETY

Zapraszamy na stronę Gminnej Biblioteki Publicznej

http://www.gbpbialydunajec.pl/component/content/article/45-wypelnij-ankiete/1053-projekt-bit-polska-cyfrowa-w-naszej-bibliotece.html

Data dodania: 25.05.2022 13:20

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz