Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – przypomnienie

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Przypominamy o zbliżającym się terminie składania deklaracji dotyczącej ogrzewania budynków na terenie Gminy Biały Dunajec do 30 czerwca 2022 r.


Centralna Ewidencja Emisyjności budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za budowę bazy odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Deklaracje przyjmowane są od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
Niezłożenie deklaracji grozi karą grzywny!
CEEB – nowy obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości

Właściciel lub zarządca budynku wyposażonego w źródło ciepła o mocy do 1 MW jest zobowiązany do złożenia deklaracji w następujących terminach:
• 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji nowych źródeł ciepła (źródło ciepła zainstalowane po 1 lipca 2021 r.),
• 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021 r.) w przypadku źródeł zamontowanych do 30 czerwca 2021 r.
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje zawarte w deklaracji.


Deklaracja zawiera następujące informacje:
• imię i nazwisko lub nazwę właściciela budynku oraz adres zamieszkania lub siedziby,
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło spalania paliw,
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
• adres e-mail (opcjonalnie).

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?


Obowiązkowi zgłoszenia podlegają: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym, kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy i/lub pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

W jaki sposób można złożyć deklarację?


Deklarację można składać:
• w formie elektronicznej, czyli przez internet – za pomocą profilu zaufanego,
• w formie papierowej – wypełniony dokument należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).
Więcej informacji znajduje się na stronie:


https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Data dodania: 15.06.2022 15:07

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz