Konsultacje projektu zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił treść projektu zmienionej uchwały antysmogowej. Konsultacje prowadzone są do 23 sierpnia 2022 roku. Uwagi do projektu można składać na stronie:

https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/


Proponowane do wprowadzenia zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski to przedłużenie użytkowania bezklasowych kotłów na węgiel i drewno do 31 grudnia 2023 r. (o rok).


• Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
• Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.


Zapraszamy do udziału w konsultacjach – Twoja opinia jest ważna!

Data dodania: 16.08.2022 15:17

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna, Zanieczyszczenie powietrza

Kalendarz