Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Dunajec Dolny” w Białym Dunajcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego „Dunajec Dolny” w rejonie ul. Jana Pawła II nr 1-218, część ulic Krajowe, Gliczarowskiej oraz Za Torem, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą Escherichia coli – 640 jtk/100ml w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Dunajec Dolny” w Białym Dunajcu.
Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem
mgr Beata Trojańska

Data dodania: 30.08.2022 15:18

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz