Sprawozdanie z konsultacji dotyczącej projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Sprawozdanie z konsultacji dotyczącej projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Pliki do pobrania

Data dodania: 29.09.2022 14:47

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Organizacje Pozarządowe

Kalendarz