ZARZĄDZENIE NR_152_2022 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (TJ. DZ. U. Z 2022, POZ. 1327 ZE ZM.) NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PN.”PROWADZENIE KLUBU SENIOR+ W BIAŁYM DUNAJCU”

ZARZĄDZENIE NR_152_2022 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
I PODMIOTY OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (TJ. DZ. U. Z 2022, POZ. 1327 ZE ZM.) NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PN.”PROWADZENIE
KLUBU SENIOR+ W BIAŁYM DUNAJCU”

Pliki do pobrania

Data dodania: 29.12.2022 13:36

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Organizacje Pozarządowe

Kalendarz