Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje


Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu „Syposia, Ubocz i Kopieć” w Białym Dunajcu (ul. Jana Pawła II pow. nr 218)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego „Syposia, Ubocz i Kopieć” (ul. Jana Pawła II pow. nr 218), że w dniu 12 stycznia 2023 roku, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami:

– liczba bakterii grupy coli

– liczba enterokoków

w wodzie pitnej wydał decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Syposia, Ubocz i Kopieć” w Białym Dunajcu.

Woda nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska


Data dodania: 12.01.2023 14:59

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz