Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym zarządzanym przez Spółkę Wodno-Wodociągową nr 45 w rejonie ul. Generała Galicy w Białym Dunajcu.


Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym zarządzanym przez Spółkę Wodno-Wodociągową nr 45 w rejonie ul. Generała Galicy w Białym Dunajcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego zarządzanego przez Spółkę Wodno-Wodociągową nr 45 (w rejonie ul. Generała Galicy), że w dniu 27 lipca 2023 roku, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami:

w wodzie pitnej wydał decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego zarządzanego przez Spółkę Wodno-Wodociągową nr 45 w Białym Dunajcu.

Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń i do celów sanitarnohigienicznych

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska


Data dodania: 28.07.2023 07:42

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Kalendarz