Informacja.


WFOŚiGW informuje, że ruszył nabór do Programu MOJA WODA. Program ma na celu finansowanie m.in. zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia instalacji :do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, do magazynowania wód opadowych w zbiornikach, do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie, do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń, do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowo budowanego w ramach inwestycji zbiornika). Więcej informacji w podanym poniżej linku:

Link: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/


Data dodania: 04.08.2023 14:03

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz