Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Data dodania: 30.01.2024 13:09

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Wybory Samorządowe 2024

Kalendarz