Informacja w sprawie udostępniania kompostowników Mieszkańcom Gminy Biały Dunajec.


  • od 1 do 31 maja 2024 r. można składać wnioski o użyczenie kompostownika,
  • kompostowniki będą użyczane Mieszkańcom Gminy Biały Dunajec nieodpłatnie, na okres 24 miesięcy- po tym czasie kompostownik przejdzie na własność Użytkownika,
  • kompostowniki będą miały pojemność min. 720l. oraz będą wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu,
  • zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania kompostowników oraz do składania wniosków,
  • wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Biały Dunajec, pok. 209 lub ze strony internetowej Gminy Biały Dunajec, zakładka DRUKI DO POBRANIA/ GOSPODARKA ODPADAMI,
  • wnioski można składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Biały Dunajec lub elektronicznie poprzez platformę e-Puap.

Program wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki. Dofinansowano z Budżetu Województwa Małopolskiego. Dotacja w wysokości 33 000 PLN.

Pliki do pobrania

Data dodania: 06.05.2024 09:46

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Gospodarka odpadami Informacje

Kalendarz