Wójt Gminy Biały Dunajec informuje


Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), na terenie Gminy Biały Dunajec rozpocznie działanie Fundacja Pozytywni CO2, jako operator w programie „Czyste Powietrze”.

Zadaniem operatora jest między innymi:

  • bezpłatne, kompleksowe wsparcie potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze”,
  • identyfikacja potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”,
  • przedstawienie korzyści z wymiany nieefektywnego źródła ciepła i/lub termomodernizacji mieszkalnego domu jednorodzinnego,
  • przeprowadzenie przez proces wnioskowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Operatorzy będą legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW (wzór identyfikatora w załączniku lub na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fundacja-pozytywni-co2—region-5-powiaty-limanowski-nowotarski-tatrzanski).

Szczegółowe informacje na temat zadań operatorów znajdą Państwo pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/partnerzy/operatorzy

Jednocześnie Wójt Gminy Biały Dunajec przypomina, że w tutejszym Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz wsparcie w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższony bądź najwyższy poziom dofinansowania w ramach Programu, a także uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

Osoba do kontaktu: Paulina Piotrowska, tel: 18 20 79 533, email: ekodoradca@bialydunajec.com.pl

Pliki do pobrania

Data dodania: 02.07.2024 14:09

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Czyste powietrze

Kalendarz